Zasady organizacyjne

Studia podyplomowe UKSW „Skuteczna komunikacja w nowych mediach” trwają rok (dwa semestry) i obejmują 180 godzin dydaktycznych. Odbywają się w formie 12 zjazdów weekendowych, co trzy tygodnie. Na każdy zjazd składa się:

  • 8 godzin dydaktycznych w sobotę (od godz. 10.00 do 16.30)
  • i 7 godzin dydaktycznych w niedzielę (od godz. 10.00 do 15.35).

Zjazd pierwszy ma charakter wprowadzający i integracyjny. W czasie zjazdu 12. w sobotę studenci będą bronić swoją pracę dyplomową, a w niedzielę nastąpi uroczyste zakończenie studiów.

Sposób oceniania wyników nauczania

Zajęcia będą poświęcone na przygotowanie i obronę pracy dyplomowej. Praca dyplomowa będzie sprawdzianem nabytej wcześniej wiedzy i będzie obejmowała przygotowanie kampanii w zakresie:

  • strategii i badań
  • kreacji
  • obsługi klienta.

Zajęcia będą się kończyły egzaminem zdawanym przed komisją.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych (uzyskania świadectwa) jest uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.